Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB wil meer betaalbare, levensloopbestendige woningen

KBO-PCOB wil meer betaalbare, levensloopbestendige woningen

02-10 Niet veel keuze huurders

In een brief aan de Tweede Kamer roept KBO-PCOB minister Kajsa Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloopbestendige corporatiewoningen te stimuleren. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “De huur van veel corporatiewoningen ligt voor een flink aantal senioren simpelweg te hoog.”

Te hoge lasten
Op donderdag 26 september debatteerde de Kamer over de stijgende huren en de hoge lasten waaronder veel huurders gebukt gaan. Bijna de helft van de 65-plus huishoudens, voornamelijk bewoners van een sociale huurwoning, heeft dusdanig hoge woonlasten dat zij de basisuitgaven maar net kunnen betalen. Manon Vanderkaa: “Heel wat leden vertellen ons dat zij mede door die hoge huurlasten, niet langer het geld hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten. Wij vinden dat onacceptabel.”
Veel keuze heeft deze groep huurders echter niet, zegt Vanderkaa. “Gepensioneerden zijn niet meer in staat hun inkomen te verhogen. Sterker nog, door uitgebleven pensioenindexatie blijft hun inkomen al jarenlang fors achter. En verhuizen is vaak geen optie, want zie maar eens een goedkopere woning te vinden.”

Betaalbare woningen
KBO-PCOB roept de minister dan ook op om met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloopbestendige corporatiewoningen te stimuleren. Daarnaast ondersteunen we de oproep van het Nibud aan zowel de sociale als de vrije sector beter rekening te houden met de betaalbaarheid van de huur, en op basis daarvan te komen met lagere huren en uniforme verhuurregels. Ook zetten we kritische kanttekeningen bij de Wet huur-en inkomensgrenzen. Die gaat het voor alleenstaande AOW’ers nog lastiger maken een betaalbare woning te vinden.

Gehoord
De boodschap van KBO-PCOB vond in de Tweede Kamer direct gehoor. 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol herhaalde onze omroep aan de minister de bouw van betaalbare, levensloopbestendige corporatiewoningen te stimuleren. Ook Kamerlid Sandra Beckermann (SP) wees net als KBO-PCOB op de gevolgen van de Wet huur-en inkomensgrenzen.

Moties
Henk Nijboer (PvdA) diende daarnaast een motie in, waarin hij de oproep van onder meer KBO-PCOB onderschreef om de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet te verlagen. Ook vroeg hij de minister per motie om een wettelijk maximum in te voeren voor prijsstijgingen in de vrije sector; ook dat is in lijn met de wens van KBO-PCOB.

Helaas konden deze moties niet op een meerderheid rekenen. Wél gaat de minister, op verzoek van de Kamer, onderzoek doen naar de voordelen van samenwonen door onder meer AOW-gerechtigden. KBO-PCOB zal dat onderzoek op de voet volgen. Daarnaast zullen we blijven hameren op betaalbare, toegankelijke huren.

> Lees de brief met de inbreng van KBO-PCOB voor het debat

> Lees ook het artikel Verlaag de inkomensgrens voor sociale huurwoningen niet, verhoog ze juist

terug naar overzicht