Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Zorg moet goed en veilig zijn

Zorg moet goed en veilig zijn

02-10 Geen twijfel!

De Tweede Kamer ging vorige week met minister De Jonge in debat over het toezicht op thuiszorgorganisaties. De Consumentenbond stelde in een eerder onderzoek dat goede en veilig zorg in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend is. Van de vijftig onderzochte thuiszorgorganisaties voldeden 48 organisaties bij een eerste inspectiebezoek niet aan de eisen voor goede en veilig zorg

De vijftig thuiszorgorganisaties waarover de Consumentenbond berichtte, waren nieuwe of voor de inspectie onbekende zorgaanbieders. Vier van de vijftig thuiszorgorganisaties zijn ondertussen gestopt, zo meldt de minister. Tien vallen nog onder vervolgtoezicht, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de jaarverantwoordingsplicht hebben voldaan. Twee organisaties staan onder geďntensiveerd toezicht van de inspectie.

Ook KBO-PCOB maakt zich druk om de inzet van zorgorganisaties die geen professionele hulp en zorg kunnen bieden. “Senioren moeten erop kunnen rekenen dat als zij de deur openen voor zorgprofessionals, deze te vertrouwen zijn en hun vak verstaan. Daar mag geen twijfel over bestaan”, aldus Manon Vanderkaa.

De minister luisterde naar de woordvoerders in de Tweede Kamer en komt zo snel mogelijk met een nota van wijziging op het wetsvoorstel dat al bij de Kamer ligt en verkent tevens anders mogelijkheden.

terug naar overzicht