Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen

Groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen

16-9 ‘Route zit verstopt’

Wachtlijsten voor een plaats in een verpleeghuis of hulp van de wijkverpleging blijven groeien. Wachtten er in februari nog 12.873 ouderen op een plaats in het verpleeghuis van hun keuze, in juli was dit aantal al gegroeid naar 13.975 personen. Dat meldt het NRC.

Uit cijfers van het Zorginstituut blijkt dat meer dan 4.000 mensen al een half jaar of een jaar op de wachtlijst staan, de zogenoemde ‘niet actief wachtenden’.
De mensen op de wachtlijst krijgen wel zorg, maar vaak ver van hun familie waardoor zij minder of geen bezoek ontvangen van geliefden of bekenden, aldus het NRC.

Verstopt
De route zit verstopt, stelt het NRC. Ouderen liggen na een val of infectieziekte vaak te lang op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis omdat er geen plaats is in een verzorgingshuis. Het kost huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg tientallen telefoontjes voordat ze een plek hebben voor een patiënt.

Oorzaken
Oorzaken van de verstopping zijn onder andere de vergrijzing: er is meer vraag naar zware langdurige zorg. Daarnaast is er een chronisch tekort aan verpleegkundigen.
Het aantal ouderen die echt niet meer thuis kunnen wonen harder dan verwacht. Ook de vraag naar tijdelijke plaatsen in verpleeghuizen groeit. Deze zogenoemde eerstelijns-plekken zijn nodig voor ouderen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen omdat zij, bijvoorbeeld, moeten herstellen van een operatie.

Nee
Verpleeghuizen moeten nu soms ‘nee’ verkopen bij de aanvraag voor een plaats. Hierdoor komen mensen in het ziekenhuis terecht en moeten daar, noodgedwongen, te lang blijven.
De zorgkantoren verwachten dat zij dit jaar een tekort zullen hebben van 147 miljoen euro. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schreef eind augustus in een brief aan minister De Jonge: „Verder oplopende wachtlijsten, pgb-stops en mogelijk opnieuw een overschrijding van het kader [worden] voorzien. Dit alles leidt ertoe dat zorgkantoren niet langer zouden kunnen garanderen dat zij aan hun zorgplicht jegens verzekerden voldoen”.
Het budget voor langdurige zorg was dit jaar door De Jonge al verhoogd naar 22 miljard euro.

Bron: www.nrc.nl

terug naar overzicht