Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Armoede grootst bij oude ouderen en jonge gezinnen

Armoede grootst bij oude ouderen en jonge gezinnen

04-9 Armoede in Kaart 2019

Dinsdag publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport Armoede in Kaart 2019. Daaruit blijkt dat de oudste inwoners van Nederland veelal ook de armsten zijn. Dat meldt de Volkskrant.

Ruim één op de tien 90-plussers heeft onvoldoende inkomsten om rond te komen. Oude ouderen hebben vaak hogere zorgkosten. Stijgende medische kosten slokken een groot deel op van de AOW. 90-plusser betalen vaak het volledige eigen risico en hebben daarnaast ook kosten die niet vergoed worden, aldus de Volkskrant.

Woont men in een verzorgingshuis dan betaald men een groot deel van het inkomen voor de verzorging. Men houdt een klein bedrag aan zakgeld over. Dat meld Nibud directeur Arjan Vliegenthart in de Volkskrant. Maar ook voor thuiswonende ouderen lopen de kosten op: “Het kunnen ook kleine bijkomende kosten zijn. Wie ziek is zit vaak veel thuis en heeft het koud, dus heb je hogere stookkosten”, aldus Arjan Vliegenthart.

Hagar Rooijackers van KBO-PCOB meent dat dit rapport laat zien hoezeer senioren onder geldgebrek te leiden hebben. “Ze praten er niet graag openlijk over, omdat ze zich vaak schamen”, zegt Hagar Rooijackers in de Volkskrant. De seniorenorganisatie ontvangt veel brieven van ouderen die in stilte grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. ‘‘Het pijnlijkst zijn de verhalen van mensen die opzien tegen de verjaardagen van hun kinderen en kleinkinderen, omdat ze te weinig geld hebben voor een cadeautje.’’
Meer hierover leest u op de website van KBO-PCOB: www.kbo-pcob.nl/speerpunten/koopkracht/

Jongere ouderen staan er vaak veel beter voor. Tot 80 jaar lijkt men goed rond te kunnen komen. Uit het rapport blijkt dat pas gepensioneerden het zelfs beter hebben dan de groep van 60-65 jaar. De AOW-uitkering die zij ontvangen, helpt hen de basisbehoeften te bekostigen. Arjan Vliegenhart stelt dat de groep babyboomers die nu met pensioen gaat meer pensioen heeft opgebouwd dan de oudste Nederlanders.
Pas wanneer de zorgkosten toenemen, blijkt de AOW niet meer voldoende te zijn. De inkomsten dalen ook sterk wanneer een partner overlijdt. Dit zorgt soms voor een zodanige inkomensdaling dat men niet meer in staat is om, bijvoorbeeld, de woonkosten te betalen. Daarnaast is er onder de oudsten ook een groep mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd doordat zij in het buitenland hebben gewoond en gewerkt, zoals arbeidsmigranten en missionarissen.

Verwacht wordt dat de extreme piek langzaam minder scherp zal worden in de komende jaren, aldus de Volkskrant.

Meer over het SCP rapport Armoede in Kaart 2019 vindt u hier:
Https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/wat-is-armoede/

bron: de Volkskrant

terug naar overzicht