Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Woningcorporaties hebben aandacht voor oudere bewoner

Woningcorporaties hebben aandacht voor oudere bewoner

26-8 Belangrijke rol

Het langer thuis wonen van senioren heeft niet alleen gevolgen voor de zorg. Ook voor de woningmarkt heeft het consequenties. Woningcorporaties spelen een steeds belangrijker rol bij het scheppen van een veilige woonomgeving voor, met name, ouderen met een kleine beurs. Dat meldt de nieuwssite Skipr.

Naast het afschaffen van de bejaarden- en verzorgingshuizen is er ook de nieuwe woningwet. Deze schrijft voor dat woningcorporaties zich nog meer moeten richten op de laagste inkomens. Binnen de groep bewoners met lage inkomens stijgt de vertegenwoordiging van, soms kwetsbare, ouderen. "Woningcorporaties worden steeds vaker gebeld met hulpvragen”, zegt Pieter van Hulten (belangenbehartiger Wonen-Zorg, Aedes vereniging van woningcorporaties) op Skipr.

Woningcorporaties zijn echter gebonden aan strenge taakomschrijvingen. Zij zijn daardoor beperkt in wat zij op het gebied van zorg en maatschappelijke hulp kunnen doen. Zij kunnen wel een bijdrage leveren door manieren te vinden waardoor ouderen prettig en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.
Een veilig huis kan valongelukken voorkomen. Daarnaast kan een aangepaste woning ervoor zorgen dat men na een ziekenhuisopname eerder terug naar huis kan, aldus Skipr.

Pieter van Hulten meent dat het belangrijk is om rekening te houden met de wensen van ouderen. "Als je ouderen vraagt wat zij willen, zullen zij ook zeggen dat ze het liefst in hun eigen huis blijven. Als je doorvraagt, blijkt vaak dat ouderen wel zouden willen verhuizen, maar opzien tegen het gedoe”, aldus van Hulten op Skipr.
Een aantal woningcorporaties kunnen ouderen bijstaan bij de verhuizing. Zij hebben, soms in samenwerking met de gemeente, een woningmakelaar of wooncoach beschikbaar. Van Hulten benadrukt dat corporaties echt niet de ouderen uit hun woning willen hebben. De ondersteuning is er om ouderen te helpen bij een eventuele verhuizing.

Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, meent dat goede voorlichting belangrijk is. Steeds vaker worden informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom de vraag ‘hoe wilt u oud worden?’
Het gaat hierbij niet alleen om aanpassingen aan de woning. Er moet ook gekeken worden naar de woonomgeving. "Het is belangrijk dat er voorzieningen zijn zoals bushaltes, maar het is ook belangrijk om ontmoetingsplekken te creëren, zodat mensen weten dat er naar ze wordt omgekeken”, zegt Witter op Skipr.
“Daarnaast moet er meer variatie in woonvormen komen", vervolgt Witter. "Tussen thuis en het verpleeghuis zit op dit moment nog weinig anders. Het is echt belangrijk om op dit vlak een slag te slaan. Woningcorporaties zijn daarmee bezig, in samenspraak met de lokale bewoners. De grootste uitdaging op dit gebied is het vinden van locaties om te ontwikkelen. Er zijn momenteel veel initiatieven voor mensen die het eigenlijk wel redden. Voor de mensen met een smalle beurs en een beperkt netwerk willen corporaties wat neerzetten, maar dan moeten gemeenten niet het volle pond vragen voor de locatie."

Pieter van Hulten geeft aan dat een gezamenlijke inspanning moet zijn, waarbij ieder vanuit zijn eigen opdracht meewerkt aan oplossingen. Corporaties op het gebied van wonen en gemeenten op het gebied van Wmo en zorg.

Bron: www.skipr.nl  
terug naar overzicht