Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Kans op korten pensioenen wordt groter

Kans op korten pensioenen wordt groter

14-8 ‘Minister moet ingrijpen!’

De kans dat pensioenfondsen moeten korten, wordt steeds groter. “Ronduit dramatisch”, constateert directeur Manon Vanderkaa. “Na jaren van niet-indexeren volgt er nu korting. De minister moet ingrijpen!” AOW-verhoging alleen is daarbij niet voldoende.

Wat is er aan de hand? Onderzoeksbureau Aon maakte recent bekend dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen gezakt is naar 98 procent. Een 100-procentdekking is vereist bij fondsen die al vijf jaar sprake van onderdekking hebben. Is de dekking niet volledig, dan moeten die fondsen de pensioenenuitkeringen verlagen. Dat moment komt steeds dichterbij voor onder meer de pensioenfondsen PMT en PME. KBO-PCOB dringt bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op actie.

Lage rekenrente
Een belangrijke oorzaak voor de situatie is de aanhoudend lage rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren om hun verplichtingen te berekenen. “Die ligt al jarenlang vér onder het rendement dat de fondsen daadwerkelijk maken”, aldus Manon Vanderkaa van KBO-PCOB.

Dat de fondsen zich arm moeten rekenen, heeft grote gevolgen. Menig gepensioneerde heeft al meer dan tien jaar geen pensioenindexatie gehad. Daar komen nu kortingen bovenop. Een koopkrachtig pensioen, één van de beloftes uit het pensioenakkoord, is dan ver weg.

Inmiddels dringt FNV aan op verhoging van de AOW. Een pleidooi dat KBO-PCOB eerder ook deed om de ergste financiële kwetsbaarheid tegen te gaan. Maar dat is niet voldoende.

Verhogen
KBO-PCOB wil nu actie zien van de minister om de rente te verhogen. “We gaven aan, net als de vakbonden, dat er bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog naar de rekenrente gekeken moest worden. Wij willen een prudente rekenrente die aansluit bij de rendementen die de fondsen maken. Dat brengen we opnieuw in bij de nadere uitwerking van het akkoord. De minister moet snel stappen in die richting zetten, om te voorkomen dat gepensioneerden wederom de klos zijn.”

terug naar overzicht