Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Voorkom het mislopen van toeslagen

Voorkom het mislopen van toeslagen

12-8 Complexe regels

Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer blijkt opnieuw dat veel mensen hun zorgtoeslag missen. Uit onderzoek van KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM in september 2018 bleek al dat 230.00 gepensioneerden mogelijk hun zorg- of huurtoeslag missen.

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de organisaties er bij de overheid op aangedrongen om burgers actiever te gaan wijzen op de toeslagmogelijkheden en dat het stelsel ook gebruiksvriendelijker moet worden. Mede door die oproep loopt er nu een onderzoek naar het toeslagenstelsel, waarvan de resultaten dit najaar verwacht worden.

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. En op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. En op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Onderbenutting van toeslagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. Deze onderbenutting signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioenindexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat.

Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen.

Voorkom het mislopen van zorg- of huurtoeslag
Huur- en zorgtoeslag zijn in het leven geroepen om voor Nederlanders met weinig inkomen en vermogen de huur van de woning en de zorgpremie betaalbaar te houden. Maar de regels over huur- en zorgtoeslag zijn erg complex en wijzigen regelmatig. Een belangrijke reden dat mensen toelagen missen is dat zij niet weten dat zij dit via internet moeten aanvragen. In dit artikel leest u meer over informatie over de toeslagen en hoe u hiermee aan de slag kunt gaan.

Onderzoek
In opdracht van KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM deed Regioplan in de zomer van 2018 onderzoek naar mogelijke onderbenutting van de huur- en zorgtoeslag door huishoudens. Dit gebeurde op basis van datasets van het CBS. Het CBS keek naar huishoudens waarvan alle huishoudsleden een leeftijd gelijk aan of hoger dan 55 jaar hebben.

En op de zes huishoudens met 55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen
Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op huurtoeslag laat liggen is 17%. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn weinig verschillen. Onderbenutting van de huurtoeslag is extra schrijnend, aangezien een huurhuis eind 2017 gemiddeld zon 533 euro per maand kostte, wat 17 procent meer is dan in 2012.
  • Mogelijk omvat de berekende groep ook huishoudens die op basis van hun inkomen wl recht hebben op huurtoeslag, maar op basis van hun huurprijs niet. Dat is het geval als zij een vrijesectorwoning huren.

En op de tien huishoudens met 55-plussers laat mogelijk zorgtoeslag liggen
Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op zorgtoeslag laat liggen is relatief hoog in de leeftijdscategorie 55-65 jaar (14%) en 65-75 jaar (13%), om vervolgens af te nemen in de leeftijdscategorie 75-85 en 85 jaar en ouder (beide 6%).
  • Het aantal seniorenhuishoudens dat geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl zij hier op basis van hun inkomen en vermogen wel recht op kunnen hebben is in 2016 fors toegenomen ten opzichte van 2014 (met 32%).
  • Gemiddeld gaan Nederlanders nu met pensioen met 64 jaar en 10 maanden. Voor veel mensen betekent dat een afname van inkomsten. Een deel van de gepensioneerden komt daardoor wellicht in aanmerking voor zorgtoeslag, zonder zich dat te realiseren.

U kunt hier het onderzoek downloaden.

Wilt u hulp bij het aanvragen van toeslagen? Neemt u dan contact op met de lokale KBO vereniging. Een van onze vrijwillige belastinginvullers kan u hierbij helpen.

terug naar overzicht