Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Toekomst verpleeghuis vraagt om nieuwe technologie

Toekomst verpleeghuis vraagt om nieuwe technologie

28-6 Enorme uitdaging

Op 25 juni 2019 sprak de commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met minister Hugo de Jonge over de verpleeghuiszorg. De Kamerleden zijn het eens dat er een enorme uitdaging voor de deur staat. De komende jaren zullen 40.000 nieuwe plekken in het verpleeghuis nodig zijn.

Inzetten op arbeidsbesparende zorgtechnologie
Tijdens het debat vroegen diverse partijen (50PLUS, CDA, VVD en D66) om meer duidelijkheid over de inzet van technologie in het verpleeghuis. Vera Bergkamp (D66) stelde de vraag hoe het deel uit de investeringen voor verpleeghuiszorg dat bedoeld is voor innovatie, wordt gebruikt om arbeidsbesparende technologie te stimuleren. Evert-Jan Slootweg (CDA) gaf aan graag te zien dat het ministerie de innovatie van nieuwe technologie beter coördineert. Volgens minister De Jonge wordt er in 2021 nog actiever ingezet op technologie, daarbij ook specifiek op arbeidsbesparende technologie. In november 2019 komt in de voortgangsrapportage zorgtechnologie plus investeringen daarin uitgebreid aan de orde.

Groeiende groep ouderen die langer thuis moet wonen
Een ander belangrijk onderwerp is de groep ouderen die langer thuis blijft, of moet wonen. 50PLUS en de PVV gaven aan dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over het verschil tussen ‘actief wachtenden’ en ‘niet-actief wachtenden’ voor het verpleeghuis. Dit onderscheid vinden zij verwarrend. Daarnaast hebben GroenLinks, PvdA en D66 aangegeven dat er behoefte is aan betere, passende thuiszorg voor de groep ouderen die op de wachtlijst staat en dus extra zorg nodig heeft. GroenLinks en de PvdA vinden het onbegrijpelijk dat de middelen voor de wijkverpleging niet volledig zijn benut. Minister De Jonge heeft aangegeven dat bij ‘actief wachtenden’ de zorgkantoren actief moeten bemiddelen, als onderdeel van hun zorgplicht. De minister vindt dat deze bemiddelingsrol bekender moet worden én beter moet worden benut. Daarnaast biedt de minister zijn hulp aan bij complexe casuïstiek.

Prinsjesdag
Minister De Jonge komt tijdens Prinsjesdag met een beleidsagenda over trends, cijfers en inzichten over verpleeghuiszorg, inclusief het aantal mensen met dementie. Daarnaast komt er aan het einde van het jaar een advies over de toekomst van de ouderenzorg. In deze agenda gaat de minister in op de wachtlijsten, het onderscheid tussen actief en niet-actief wachtenden en over de inzet van technologie in het verpleeghuis.

Naar aanleiding van deze cijfers zal een goed inhoudelijk debat gevoerd worden over de toekomst van de verpleeghuiszorg, aldus de minister.

terug naar overzicht