Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Informatie over palliatieve sedatie moet beter

Informatie over palliatieve sedatie moet beter

28-6 Sterke toename

KBO-PCOB maakt zich zorgen over de onduidelijkheid die er bestaat over palliatieve sedatie in de laatste levensfase. Palliatieve sedatie is het verlagen van het bewustzijn. Dit gebeurt door een arts. Door medicijnen wordt de cliŽnt Ďsoezerigí of valt in een diepe slaap. Het doel van palliatieve sedatie is dat de klachten verlicht worden en dat de cliŽnt zo min mogelijk lijdt. De sedatie kan tijdelijk of blijvend (in de laatste levensfase) worden ingezet.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ĎWat ons verontrust is dat mensen niet altijd goed op de hoogte te zijn wat er nu precies gebeurt bij palliatieve sedatie. Dat kan moeilijke situaties en misverstanden opleveren. Soms is een naaste al in een diepe slaap gebracht en worden mensen hierdoor overvallen, of zijn er vragen over hoe sterven precies is verlopen. Het is ontzettend belangrijk dat de arts de juiste informatie geeft wanneer er sprake is van het inzetten van palliatieve sedatie. Hoe wil hij te werk gaan, wat kunnen naasten verwachten, hoe lang kan het proces duren? Het gesprek en de afstemming hierover met de patiŽnt en hun naasten is echt essentieel, want palliatieve sedatie moet de rust en verlichting brengen waar het voor bedoeld is. Ook raakt het aan het belang van waardig kunnen sterven.í

Sterke stijging palliatieve sedatie
Het aantal gevallen van palliatieve sedatie is sterk toegenomen. In tien jaar is het aantal toegenomen tot 35.500 in 2018. Minister De Jonge heeft een onderzoek ingesteld om de oorzaak van de toename te achterhalen. Sommige organisaties veronderstellen dat palliatieve sedatie een sluiproute kan zijn om de regels voor euthanasie te omzeilen. De resultaten worden in 2020 verwacht. KBO-PCOB zal bij de minister aandringen op het belang van duidelijke informatie over palliatieve sedatie voor patiŽnten en naasten.

Meer informatie
U kunt meer lezen over palliatieve sedatie op:
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-meer-weten-over-palliatieve-sedatie  
https://shop.iknl.nl/shop/folder-palliatieve-sedatie/54895  

Ook kunt op de  site van KBO-PCOB verder lezen over het belang van het gesprek over het levenseinde en de folder Onmisbare informatie over het einde van het leven downloaden.

terug naar overzicht