Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

13-6 Bewustwording is belangrijk

Deze week is de campagne tegen oudermishandeling onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ gestart van het ministerie van VWS en de minister van Rechtsbescherming.

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. In de campagne worden mensen opgeroepen wat te doen met zorgen over ouderenmishandeling.

Eerste stap
Vaak weten mensen in de directe omgeving wel dat er iets mis is, maar niet hoe ze in actie moeten komen. De campagne zet in op het zetten van een eerste stap bij vermoedens van ouderenmishandeling. ‘Want hoe klein ook, elke actie kan al het verschil maken’, geeft minister Hugo de Jonge aan bij de lancering. ‘Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.’

KBO-PCOB is blij met de campagne en was betrokken bij de totstandkoming. Manon Vanderkaa: ‘Bewustwording op dit onderwerp is zo belangrijk. Het is een onderwerp waar niet makkelijk over gepraat wordt. Daarom leren we onze vrijwilligers, zoals ouderenadviseurs, om de signalen van financieel misbruik en oudermishandeling te herkennen. En leren ze het gesprek aangaan, dat is vaak de eerste stap. De toolkit die nu ontwikkeld is, is ook voor onze vrijwilligers erg bruikbaar.’

Campagne website
De website https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Hier staan onder andere signalen van oudermishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800 – 2000. Ook zijn er diverse materialen ontwikkeld die kunnen helpen om het onderwerp verder onder de aandacht te brengen. Deze middelen zijn te vinden op https://www.campagnetoolkits.nl/huiselijk-geweld/ouderenmishandeling  

terug naar overzicht