Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Senioren betrokken bij duurzaamheid

Senioren betrokken bij duurzaamheid

05-6 Flitspeiling KBO-PCOB

Veel senioren zijn betrokken bij het onderwerp duurzaamheid. Dat blijkt uit een flitspeiling van KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging met enkele van hen in gesprek over het thema. “In plaats van bang maken, moet de overheid ons verleiden tot maatregelen.”

Over duurzaamheid en klimaat is veel te doen. Wat vinden onze leden nu zelf? Zeven van hen gingen hierover in gesprek met Manon Vanderkaa. “Mensen hebben hun spaarpotje hard nodig. Hoe zorgen we dat mensen die minder financieel daadkrachtig zijn mee kunnen doen?”, die vraag kwam veel naar voren. Oplossingen voor een betaalbare energietransitie werden genoemd. “Kies voor ‘woonkostenneutraliteit’: een hogere huur compenseren met een lagere energierekening.” Dat is een goed uitgangspunt, waarbij we wel goed moeten kijken of het echt haalbaar is. En de overheid, projectontwikkelaars en verhuurders moeten meewerken, zo waarschuwden enkele leden.

Onderscheid maken
“Wanneer kan een oudere een investering van 10.000 euro terugverdienen? Je kunt niet van iedereen verlangen dat ze hun spaarcenten hierin steken”, zo klonk het ook. Met daarbij de nuance: “Je moet wel onderscheid maken tussen groepen senioren, in leeftijd en in kapitaalkracht.” Wie de woning hypotheekvrij heeft, kan doorgaans makkelijker geld vrijmaken voor verduurzaming. Zo investeert één van onze leden in de zonnepanelen op de woningen van zijn kinderen, in plaats van alvast een erfdeel schenken.

Flitsonderzoek
Onder 1.300 senioren hebben we gepeild hoe het thema leeft. Maar liefst 92% van de Nederlandse senioren vindt duurzaamheid een belangrijk thema. 78% van de respondenten geeft aan duurzaam te leven. Het meest wordt gelet op het verbruik van energie, afval scheiden en minder plastic gebruiken.

Wel verschillen de meningen over het tempo waarin we moeten verduurzamen. 32% van de senioren vindt de aandacht voor klimaat(verandering) overdreven, 22% neemt een middenpositie in en 46% is het hiermee oneens.

Veel senioren (43%) vinden dat de maatregelen die Nederland neemt nauwelijks invloed hebben op wereldschaal en overbodig zijn, 30% is neutraal, 27% is het hiermee oneens. Ook is 32% is van mening dat in vergelijking met andere Europese landen, Nederland achterloopt in verduurzaming, 41% kiest een middenpositie en de rest (27%) is het ermee oneens.

Eensgezind zijn de respondenten dan weer over de betaling van de energietransitie. 80% is van mening dat de lasten teveel bij de burgers worden gelegd en dat bedrijven meer moeten bijdragen aan klimaatmaatregelen. 16% kiest een middenpositie en 4% is het ermee oneens.

Klik hier voor een samenvatting van de resultaten van de flitspeiling

terug naar overzicht