Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB vraagt aandacht voor laaggeletterdheid onder senioren

KBO-PCOB vraagt aandacht voor laaggeletterdheid onder senioren

28-5 Samen werken aan taal

Op 13 juni aanstaande staat het Algemeen Overleg over Laaggeletterdheid in de Tweede Kamer gepland. In dat Algemeen Overleg wordt een actieplan besproken om laaggeletterdheid te bestrijden. Met het lezen van het actieplan constateerde KBO-PCOB dat er te weinig aandacht is voor laaggeletterde senioren. Dit terwijl uit het rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) ‘Samen werken aan taal’ bleek dat met de vergrijzing het percentage laaggeletterden nog verder zal stijgen.

Rapport Samen met taal

Uit het rapport van de SER komt naar voren dat 20% van de 55-plussers laaggeletterd is. Het is belangrijk voor senioren om basisvaardigheden met betrekking tot taal, cijfers en digitalisering op peil te houden om sociale én digitale uitsluiting te voorkomen. Laaggeletterdheid onder senioren kan leiden tot bijvoorbeeld schulden en een slechte gezondheid door stress. En dat zijn ongewenste situaties.

Meer aandacht voor laaggeletterde senioren
Onder meer door de verwachting dat senioren langer thuis blijven wonen vindt KBO-PCOB het belangrijk is dat senioren mee kunnen blijven doen en goede lees- en schrijfvaardigheden zijn daarbij essentieel. Daarom vraagt KBO-PCOB de betrokken Kamerleden om er bij de minister op aan te dringen meer aandacht te hebben voor laaggeletterde senioren en ook gericht actie te ondernemen om laaggeletterdheid onder hen te voorkomen.

terug naar overzicht