Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Knelpunten zorg thuiswonende senioren

Knelpunten zorg thuiswonende senioren

16-5 Van kastje naar de muur

Het aantal senioren neemt de komende jaren in Nederland steeds meer toe. Hierdoor zal ook de vraag naar ondersteuning toe. Om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning voor thuiswonende senorioren ook op peil blijft, moet er het een en ander veranderen. Dat stelt het Reformatorisch Dagblad op haar website.

De zelfredzaamheid van senioren wordt nog vaak overschat. Niet alleen door de beleidsmakers, indicatiestellers en hulpverleners, maar ook door de senioren zelf. Bijna 50% van de 65-plussers heeft geen idee wat zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is om dat te bereiken. Het netwerk van deze senioren kan ook niet altijd ondersteunen en is vaak al overbelast, aldus het Reformatorisch Dagblad.

Senioren blijken zich onvoldoende op de toekomst voor te bereiden. Zij wonen in een huis dat minder geschikt is voor de huidige situatie, maar kunnen of willen niet verhuizen. Er is een tekort aan geschikte woningen voor senioren en aanpassen van de woning is ook niet altijd mogelijk.

Ook ondervinden senioren problemen met het begrijpen van de diverse zorgwetten. Soms is het onduidelijk onder welke wet de benodigde zorg valt: is het de Wmo of de Wlz, wordt het (deels) vergoed door de gemeente of de zorgverzekering. Een foutief ingediende aanvraag voor ondersteuning lijdt vervolgens tot een afwijzing of een langere wachtperiode tot de benodigde ondersteuning kan worden gestart. Men voelt zich in deze gevallen ‘van het kastje naar de muur gestuurd’, aldus het Reformatorisch Dagblad.

Onafhankelijke cliëntondersteuner
Het is voor senioren niet duidelijk welke zorg en ondersteuning beschikbaar is en of zij daar überhaupt voor in aanmerking komen en waar dat dan moet worden aangevraagd. Bij het zoeken naar passende hulp kunnen senioren ondersteund worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner. In de praktijk wordt hier, helaas, weinig gebruik van gemaakt omdat veel mensen niet weten dat dit mogelijk is.

In Noord-Holland biedt de KBO en de PCOB deze vorm van ondersteuning aan. Bij veel van onze lokale verenigingen zijn onafhankelijke cliëntondersteuners of ouderenadviseurs actief die bij kunnen staan bij zorgvragen.
Deze vrijwilligers volgen een intensieve training verzorgt door KBO Noord-Holland. (voor meer informatie klikt u hier)

”commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen”
Het realiseren van nog betere en betaalbare zorg en ondersteuning van ouderen thuis is een grote uitdaging voor de toekomst. Eind 2019 komt de ”commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen” met een advies over wat er nodig is om de zorg voor ouderen thuis op peil te houden.

Bron: Reformatorisch Dagblad

terug naar overzicht