Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ziekenhuizen vinden eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog

Ziekenhuizen vinden eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog

06-5 Stijgende kostenpost

Per jaar bezoeken ruim 800 duizend mensen van 65 jaar of ouder de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Dat is 1 op de 3 spoedpatiënten, meldt De Volkskrant vandaag.

Eerder dit jaar waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ervoor dat het aantal ouderen op de spoedeisende hulp alleen maar zal toenemen. En dat terwijl de zorgvraag op de spoedeisende hulp zal alleen maar complexer worden.

Intussen bekvechten artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de eisen waaraan de zorg voor ouderen op de spoedeisende hulp moet voldoen, aldus De Volkskrant.
Volgens medisch specialisten moet de zorg voor ouderen omhoog. Zij willen dat er binnen 30 minuten telefonisch consult mogelijk is met een arts gespecialiseerd in multimorditeit (meerdere ziektes en hun onderlinge verband) en combinaties van medicijnen en ouderen. Zo nodig moet deze specialist binnen 2 uur aanwezig kunnen zijn in het ziekenhuis. ‘Dat is inderdaad ambitieus’, zegt Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten in De Volkskrant, ‘maar echt noodzakelijk’.

Ziekenhuizen menen echter dat de situatie hierdoor onwerkbaar wordt. De kosten zullen met ruim 9 miljoen euro toenemen. De kans dat ziekenhuizen hierdoor de afdeling spoedeisende hulp zullen sluiten zal toenemen. De afgelopen 15 jaar is het aantal hulpposten dat 24 uur open is, met 20 afdelingen afgenomen.
Yvonne Snel, directeur van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen stelt dat een gewone arts of verpleegkundig specialist met geriatrische expertise kundig genoeg zou zijn. ‘Dan is de kwaliteit gewaarborgd en is het door de krapte op de arbeidsmarkt voor ons haalbaar om ook in 2021 de roosters rond te krijgen’, aldus Yvonne Snel in De Volkskrant.

De ziekenhuizen raken in een moeilijke situatie. Artsenverenigingen en patiënten verlangen steeds strengere kwaliteitsnormen en, daardoor, betere zorg. Maar die strengere normen brengen hogere kosten met zich mee. Ook op kleinere hulpposten met weinig vraag naar spoedeisende hulp, moet een volledig team klaar staan voor noodgevallen.
Er moet worden gezocht naar duurzame oplossingen, meent Suzanne Kruizinga, lid raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Zij zegt in De Volkskrant: ‘nog meer regels en nog meer richtlijnen het systeem kapot als je niet ook gaat werken aan duurzame oplossingen voor de spoedzorg’.

Zorgorganisaties hebben in kwaliteitskaders de eisen vastgelegd waaraan de spoedzorg in Nederland aan moet voldoen. 11 partijen zijn het inmiddels over het merendeel van de eisen eens. Het Zorginstituut onderzoekt of niet alle partijen tot overeenstemming kunnen komen. Wanneer men het niet eens kan worden over de zorg voor ouderen op de spoedeisende hulp kan het Zorginstituut zelf een beslissing nemen.

Bron: De Volkskrant

terug naar overzicht