Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Veiligheid in de eigen omgeving

Veiligheid in de eigen omgeving

26-4 Recente cijfers CBS

CBS publiceerde vandaag recente cijfers betreffende veiligheid en de beleving van veiligheid in de eigen omgeving. Volgens de cijfers van het CBS ervaren senioren meer dan andere leeftijdsgroepen agressief gedrag in het verkeer. Maar daarentegen zeggen juist senioren minder dan andere leeftijdsgroepen een gevoel van onveiligheid te hebben.

Preventieve maatregelen
Het gevoel van onveiligheid is overigens bij alle leeftijdsgroepen gedaald ten opzichte van 2012. Slechts 25 procent van de senioren voelt zich weleens onveilig. Vaker dan 2012 laten senioren momenteel licht in huis branden bij afwezigheid en zetten zij de fiets in een bewaakte fietsenstalling. Het laten branden van het licht in huis bij afwezigheid doen zij vaker dan jongeren. Maar opmerkelijk is dat senioren weer vaker dan andere leeftijdsgroepen waardevolle spullen in de auto achterlaten. Het gebruik van preventieve maatregelen, zoals extra veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallatie zijn iets achteruitgegaan.

Voorlichters KBO-PCOB
Veiligheidsvoorlichters van KBO-PCOB weten welke maatregelen helpen om het veiliger te maken voor senioren. Zij zullen in de voorlichtingsbijeenkomsten en in het bijzonder tijdens huisbezoeken bij senioren thuis extra aandacht besteden aan de aspecten uit dit onderzoek waar senioren nog aan kunnen ‘werken’. KBO-PCOB streeft ernaar dat alle senioren veilig kunnen leven en wonen en daar dragen de vrijwillige KBO-PCOB veiligheidsvoorlichters graag hun steentje aan bij.

Wilt u ook meer voorlichting over veiligheid bij u thuis? Vraagt u dan een huisbezoek aan via de ledenservice van KBO-PCOB, tel. 030 – 3400 655.
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

terug naar overzicht