Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Deels thuis wonen en deels in verpleeghuis

Deels thuis wonen en deels in verpleeghuis

25-4 mogelijk in de toekomst

In 2025 is bijna 25% van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Het aantal 80-plussers zal dan zijn gestegen naar ruim 1,2 miljoen mensen. Dat meld de NOS op haar website.

Dit heeft grote gevolgen voor de zorg en met name voor de mantelzorg. In de toekomst zal Dementie de aandoening zijn met de hoogste sterfte en ziektelast, aldus de NOS.
Omdat de overheid ouderen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen, zal de grote stijging van senioren met aandoeningen als dementie meer druk geven op de mantelzorgers van Nederland.

Een mogelijke oplossing is een logeerhuis waar mensen tijdelijk of een paar dagdelen per week terecht kunnen om zo de mantelzorger(s) te ontlasten. Er bestaan al meer van dergelijke logeerhuizen, maar het blijkt voor mantelzorgers niet eenvoudig om de weg hierheen te vinden, aldus de NOS.
Alleen al de financiering van een verblijf in een logeerhuis is een doolhof. Een deel valt onder de Wmo, geregeld door de gemeente. Een ander deel on de Wlz en de zorgverzekering. Dit moet eenvoudiger te regelen zijn, meent Joost de Haan van Movisie.

Movisie is daarom gestart met een pilot waaraan 10 logeerhuizen deelnemen.
Aan de hand van de pilot wordt onderzocht wat er moet gebeuren om deze logeerhuizen beter toegankelijk te maken. Uit het onderzoek zal een advies volgen dat wordt aangeboden aan het kabinet.

Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat, om het project te laten slagen, alle partijen in de regio meer zullen moeten samenwerken. Vanuit het project “Langer Thuis” wordt 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de deelnemende gemeenten. Met dit geld kan bijvoorbeeld een coördinator worden aangesteld om de samenwerking te organiseren.

Bron: NOS

terug naar overzicht