Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Busvervoer in Noord-Holland. Wat willen de partijen?

Busvervoer in Noord-Holland. Wat willen de partijen?

18-3 Wat wilt u?

De provincie bepaalt welk vervoersbedrijf de busconcessie krijgt en hoeveel bussen er mogen rijden. Zij financieren (mee) aan busbanen en beter bushaltes. Zo stelt het Noordhollands Dagblad (NHD).

De belangrijkste punten voor het openbaar vervoer in onze provincie zijn de drukte op de forensenroutes en de bereikbaarheid van de kleine dorpskernen, aldus het NHD.

Het Rocov-NH (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) heeft een adviserende rol: “We maken geen beleid. Ons doel is vooral om het openbaar vervoer overeind te houden. Vooral in het noorden van de provincie staat het onder druk”, zegt secretaris Ludolf Maat in het NHD.

Minder passagiers
Het aantal reizigers die gebruik maakt van het openbaar vervoer neemt af. En daarmee dreigen ook buslijnen te verdwijnen. Voor ouderen en scholieren geeft dat problemen.
Als alternatief wordt bijvoorbeeld een belbus ingezet. Deze bus moet je bellen wanneer je er gebruik van wilt maken. Echter dat blijkt geen succes te zijn, stelt Ludolf Maat in het NHD. “Mensen vragen dan liever de buren om hen ergens heen te brengen”
Buurtbussen blijken een beter alternatief. Kleine bussen met een vaste route en dienstregeling. De busjes worden gereden door vrijwilligers. En daar zit het probleem: “Die vrijwilligers moeten er dan wel zijn. Het hangt dan erg af van het dorp of de gemeente. In Heerhugowaard staat de gemeente echt achter deze buurtbussen en dan is er ook veel animo voor”, weet Maat

Vervoersregio Amsterdam
In Zaanstreek, Waterland, Haarlemmermeer en Amsterdam heeft de provincie geen zeggenschap over de buslijnen. Hier is de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.
De bussen stoppen echter niet op bij de stadsgrens maar rijden door naar de omliggende gemeenten zoals Haarlem. Bewoners van de binnenstad van Haarlem zijn niet onverdeeld gelukkig met de oranje bussen en dubbeldekkers van het Amsterdamse vervoersbedrijf, meldt het NHD. De provincie kan hier echter niets tegen doen.

Reizigersvereniging Rover pleit voor een betere samenwerking tussen de provincie, de Vervoerregio Amsterdam en de NS. „De dagelijkse vervoersstromen gaan dwars door de huidige grenzen heen”, aldus een woordvoerder tegen het NHD.
In Amsterdam moet veel worden bijgebouwd. De vraag naar openbaar vervoer zal hier daardoor verder toenemen. “Een verdubbeling van het ov-aanbod is nodig. Dan gaat het om spoor, lightrail en zwaardere buslijnen.”

De Rijksoverheid zou dus moeten investeren. Echter tot 2030 is hiervoor geen extra geld begroot. Een voorstel van Rover waarbij voor alle nieuwbouw €10.000 op grondexploitatie wordt gezet om zo geld vrij te maken voor het openbaar vervoer is niet opgenomen in de verkiezingsprogramma’s ven de partijen in Noord-Holland.

Voor ouderen
Wat willen de partijen in Noord-Holland dan wel voor het openbaar vervoer. Het Noordhollands Dagblad heeft het voor u op een rij gezet:

Lijst 1 - VVD: Met name het Muiderslot, Pampus, de vesting Naarden, de Loosdrechtse Plassen en het Singer museum zijn slecht bereikbaar met het OV.

Lijst 2 - D66: Overal in Noord-Holland moeten ziekenhuizen, buurthuizen, winkels, scholen en recreatiegebieden bereikbaar zijn. Weinig aanbod dan belbussen, regiotaxi’s en flexibele routes. De Texelhopper is hiervan een goed voorbeeld.

Lijst 3 - PvdA: Zeker in het noordelijk deel van de provincie en in het Gooi is meer ov nodig zoals lightrail, metro en vrij liggende busbanen.

Lijst 4 - PVV: Een veilig en efficiënt openbaar vervoer.

Lijst 5 - SP: Geschrapte buslijnen en opgeheven bushaltes terugbrengen. Gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen.

Lijst 6 - CDA: Meer flexibele systemen van busvervoer. Bussen die je via een app binnen een half uur kunt bestellen e´n afrekenen. Bovendien komt de bus niet naar een halte, maar naar de plek die jij wilt. Voor bijvoorbeeld ouderen de´ uitkomst om weer met de bus te kunnen. We zetten maximaal in op innovatie in het busvervoer.

Lijst 7 - GroenLinks: Betaalbaar openbaar vervoer voor alle inwoners. De ov-verbindingen in het landelijk gebied zoals de kop van Noord- Holland worden verbeterd. Rond de grote steden wordt het openbaar vervoer versterkt met lightrailverbindingen tussen belangrijke knooppunten.

Lijst 8 - Partij voor de Dieren: Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto. De Texelhopper wordt verbeterd, verduurzaamd en beschikbaar gemaakt in meer gebieden, ook buiten Texel.

Lijst 9 - 50 plus/partij voor de ouderen: privatisering van het OV terugdraaien en zorgen dat het openbaar vervoer weer onder volledige verantwoordelijkheid van de overheid komt. Gratis OV voor ouderen en gehandicapten tijdens daluren.

Lijst 10 - Ouderenpartij NH: Een geïntegreerd buurtbussenvervoer tezamen met leerlingen– en WMO- vervoer.

Lijst 11 - Nida: Goedkoper OV voor iedereen en gratis OV voor minima.

Lijst 12 - Code Oranje: Bereikbaarheid verbeteren voor OV-reizigers.

Lijst 13 - Forum voor Democratie: Goed openbaar vervoer, ook in de landelijke gebieden.

Lijst 14 - Denk: Gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen.

Lijst 15 - ChristenUnie: Verbindingen met kleine dorpen zoveel mogelijk in stand houden. Lokale plannen en initiatieven van inwoners voor aanvullend vervoer worden ondersteund en gestimuleerd. De snelwegbussen van R-net zijn een succes. Het netwerk van hoogfrequente snelbussen wordt daarom verder uitgebreid. Op de drukste corridors moet lightrail komen.


Bron: Noordhollands Dagblad

terug naar overzicht