Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ministerie VWS omarmt het manifest ‘Waardig ouder worden’

Ministerie VWS omarmt het manifest ‘Waardig ouder worden’

04-3 Aandacht kwetsbare groepen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het manifest ‘Waardig ouder worden’ in zijn geheel uitvoeren onder dezelfde titel. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 maart in Den Haag omarmt minister Hugo de Jonge het manifest. Onder leiding van Ferry Mingelen wordt teruggeblikt op de afgelopen twee jaar en wordt met de onthulling van een nieuw beeldmerk voor ‘Waardig ouder worden’ ook een stap naar de toekomst gezet.

Begin 2017 vonden initiatiefnemers Manon Vanderkaa, Jan Slagter (Omroep MAX) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dat er meer werk gemaakt moest worden van een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Zij stelden een manifest op waar uiteindelijk een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties zich aan verbonden.

In het regeerakkoord kreeg ‘Waardig ouder worden’ vervolgens een prominente plaats en werd 180 miljoen euro gereserveerd voor uitvoering van de verschillende onderdelen van het manifest. Sindsdien zijn er op het gebied van ouderenzorg, bestrijden van eenzaamheid en stimuleren van vrijwilligerswerk belangrijke stappen gezet. Op een bijeenkomst morgen willen KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie de successen vieren, samen met verschillende maatschappelijke organisaties en minister Hugo de Jonge.

Kers op de taart
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “De samenwerking met Manon Vanderkaa en Jan Slagter rond Waardig ouder worden, is één van de meest inspirerende in mijn politieke leven tot nu toe. Samen hebben we het manifest kunnen laten uitgroeien tot een maatschappelijk breed ondersteunde beweging om ouderdom weer meer te gaan waarderen. Dat minister De Jonge nu onder dezelfde titel verder wil met het manifest, is de kers op de taart. En nieuwe plannen liggen alweer klaar. Daarmee wordt het morgen een moment van terugblikken én vooruitkijken.”

Ontmoeting en verbinding
KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa: ”Als KBO-PCOB zetten we voortdurend in op ontmoeting en verbinding. Door onze 800 lokale afdelingen wordt er heel veel georganiseerd en komen mensen samen. Dat netwerk fungeert al als vanzelfsprekend tegen eenzaamheid. Ook komen veel van onze vrijwilligers, zoals ouderenadviseurs, bij de mensen thuis en hebben daardoor een belangrijke signaalfunctie. Het is bijzonder mooi om te zien dat als we allemaal onze schouders eronder zetten, er veel mensen geholpen kunnen worden. Op die manier geven we als ouderen ook zelf handen en voeten aan de inhoud van het manifest.”

Aandacht voor kwetsbare groepen
Omroep MAX-directeur Jan Slagter: “Met het manifest en de gekoppelde 180 miljoen is het signaal overgekomen dat er aandacht nodig is voor kwetsbare ouderen. Zowel overheid als samenleving hebben hierin een verantwoordelijkheid en moeten ervoor zorgen dat ouderen een betekenisvolle plek hebben in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door als collega’s elkaar te helpen met het mogelijk maken van mantelzorg, maar ook door als overheid voor meer plekken te zorgen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten."

terug naar overzicht