Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

22-1 Eerste Kamer stemt in met wet

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om standaard berichtenverkeer en financiŽle verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder administratie te maken.

Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein
(www.i-sociaaldomein.nl) verplicht stellen. In dat programma werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de regeldruk door de contracten en de financiŽle verantwoording te standaardiseren. Een zorginstelling die voor meerdere gemeenten werkt, hoeft hierdoor nog maar met ťťn verantwoordingsformat te werken.

Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In veel regioís gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuÔteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.

De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op de website www.ordz.nl is hierover meer informatie te vinden.

terug naar overzicht