Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Abonnementstarief is mooie eerste stap tegen stapeling zorgkosten

Abonnementstarief is mooie eerste stap tegen stapeling zorgkosten

16-1 maar er is meer nodig!

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een Wmo-abonnementstarief. KBO-PCOB is blij met het maximum aan eigen bijdragen van Ä17,50 per vier weken; het is een mooie eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Samen met Iederin, PatiŽntenfederatie, Per Saldo en LOC vragen we de Tweede Kamer echter ook om meer maatregelen te treffen tegen de stapeling van zorgkosten.

Gezamenlijk brachten onze organisaties in een brief drie punten onder de aandacht van de Kamer. Allereerst pleiten we ervoor dat begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het abonnementstarief vallen. Ook vinden we het belangrijk dat de discussie tussen rijk en gemeenten over de financiering van zorg de betrokken mensen niet raakt.

FinanciŽle last
En er is meer nodig voor betaalbaarheid van zorg. Het eigen risico, de eigen bijdragen voor de Wlz, de aanvullende eigen betalingen voor de Wlz en de hogere woon- en leefkosten blijven voor mensen die voor hun zorg zijn aangewezen op de Wlz een zware financiŽle last. We roepen de Kamer daarom op om ook de hoogte van de eigen bijdragen en eigen betalingen voor de Wlz aan te pakken.

Lees hier de brief die KBO-PCOB met Iederin, PatiŽntenfederatie, Per Saldo en LOC aan de Tweede Kamer stuurden.

terug naar overzicht