Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Gebruikers Wmo vaker eenzaam

Gebruikers Wmo vaker eenzaam

04-12 Gemis sociale contacten

Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden mensen die gebruik maken van de Wmo steeds eenzamer. Dat meldt NOS op haar website.

Mensen die een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben dagelijks hulp nodig. Dat kan, bijvoorbeeld, hulp zijn in de huishouding of zorg die geleverd moet worden door een verpleegkundige.

Het onderzoek van SCP gaf aan dat 20% van de Wmo-gebruikers zich eenzaam voelt. Vooral ouderen blijken zich steeds eenzamer te voelen.

Een grote groep mensen mist waardevolle sociale contacten. Het gevolg is emotionele eenzaamheid. Deze vorm van eenzaamheid is onder oudere Wmo-ers toegenomen. Dat meldt Jeroen Boelhouwer van het SCP aan de NOS.
"Je kunt je voorstellen dat het ermee te maken heeft dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op het netwerk van mensen", denkt Boelhouwer. "Dat er steeds meer op de zelfredzaamheid wordt ingezet. Op een gegeven moment kunnen mensen dat niet meer”, aldus Boelhouwer tegen NOS.
Mantelzorgers staan vaak onder druk. Zij ervaren het als zwaar om, naast de zorg, ook waardevol sociaal contact te bieden.

Het beleid in Nederland is erop gebaseerd dat mensen voor zorg en ondersteuning een beroep kunnen doen op het eigen netwerk. Maar dit wordt niet onderschreven door het SCP. Er zijn cijfers bekend waaruit blijkt dat steeds minder mensen denken een beroep te kunnen doen op de omgeving.

Een andere verklaring voor de toename van het gevoel van eenzaamheid is de afname van de mogelijkheden voor huishoudelijke ondersteuning. Mensen krijgen minder uren of helemaal geen huishoudelijke hulp meer. Deze hulp gaf ook aanspraak. Daarnaast maken steeds minder mensen gebruik van woon en vervoersvoorzieningen.

Bron: www.nos.nl 

terug naar overzicht