Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Raad van State Kritisch over abonnementstarief Wmo

Raad van State Kritisch over abonnementstarief Wmo

29-11 Stapeling zorgkosten

23 november schaarde de ministerraad zich achter het idee om een abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Echter in het advies de Raad van State meent deze dat de motivering van dit besluit aan alle kanten rammelt. Dat meld Skipr op haar website.

Abonnementstarief
Zoín 180 duizend huishoudens doen een beroep op de Wmo. Het abonnementstarief houdt in dat deze huishoudens standaard Ä17.50 per maand betalen voor zorg en aanpassingen vanuit de Wmo. Nu is de eigen bijdrage voor de Wmo, het persoongebonden budget en bepaalde algemene voorzieningen nog afhankelijk van het inkomen. Echter na de invoering van het nieuwe tarief betaald iedereen hetzelfde bedrag, aldus Skipr.
Het abonnementstarief moet ingaan op 1 januari 2019 en is bedacht om stapeling van kosten te voorkomen. CliŽnten komen niet voor verassingen te staan en de uitvoerende diensten besparen miljoenen aan kosten op de administratieve uitvoering.

Bij het voorstel van het abonnementstarief in het regeerakkoord was er al veel kritiek op het voorstel. Door gemeenten wordt gevreesd voor toename van vraag naar voorzieningen, wat extra kosten oplevert. Daarnaast is het, na de decentralisaties van de zorg, de taak van de gemeenten om de kosten te sturen, aldus Skipr.

Advies
Volgens het advies van de Raad van State is het niet duidelijk waarom de eigen bijdrage wordt gemaximeerd op een vast bedrag dat los staat van het inkomen of eigen vermogen van de cliŽnt.
Vereenvoudiging van het systeem is belangrijk maar de Raad is het eens met de kritiek van de gemeenten. Het tarief is zodanig laag dat er een aanzuigende werking valt te verwachten. Dat zal leiden tot een verschraling van het voorzieningenaanbod en de kwaliteit van de voorzieningen.

Minister de Jonge van VWS meent dat er geen sprake kan zijn van verschraling van het aanbod van voorzieningen. Gemeenten zijn immers verplicht dat op orde te hebben. Ook behoeft er geen toename te ontstaan voor Wmo-aanvragen.
'Gemeenten hebben en houden de mogelijkheid om de eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, hulp van andere personen in het sociaal netwerk of het gebruikmaking van algemene voorzieningen te betrekken bij hun beoordeling van een ondersteuningsvraag', aldus De Jonge op Skipr.
Om controle te kunnen houden over het gebruik van de voorzieningen wordt voor de gemeenten een Wmo-monitor ontwikkeld.

Volgens De Jongen zal de invoering van het abonnementstarief structureel 15 miljoen besparen op de uitvoeringskosten bij het CAK. Om gemeenten te compenseren voor de gemiste inkomsten na invoering van het abonnementstarief, wordt 145 miljoen uitgetrokken.


De organisatie Ieder(in) pleit al jaren voor een maximum aan de eigen bijdrage voor de Wmo. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten, tot wel 1000 euro per jaar. De stapeling van eigen bijdrage word door veel mensen gezien als een boete op het hebben van een beperking of ziekte, aldus Ieder(in) op Skipr.

Bron: www.skipr.nl  

terug naar overzicht