Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
‘Maak armoede senioren speerpunt kabinet’

‘Maak armoede senioren speerpunt kabinet’

28-11 Toename armoede onacceptabel!

De armoede onder senioren neemt toe. Niet alleen onder de groep 55-66 jaar, waarbij de langdurige armoede groot is. Ook ná de 65 jaar, tot in de hoogste leeftijdsgroepen, neemt het aantal armen toe. Directeur Manon Vanderkaa: “De Tweede Kamer dient dit op het netvlies te krijgen. De regering moet hier vervolgens een speerpunt van maken. Toename van armoede onder ouderen, zeker nu het economisch beter gaat, is niet acceptabel!”

Armoedecijfers
De kans op langdurige armoede is bij volwassenen het grootst tussen de 55 en 65 jaar. Momenteel heeft 3,8 respectievelijk 7,7 procent uit deze groep een laag tot langdurig laag inkomen en dit aantal en percentage is groeiend. De AOW biedt wat inkomensbescherming boven de 66 jaar. Maar de kans op armoede boven de 65 jaar is sinds 2011 gestegen bij alle groepen, ook bij de alleroudsten.

Begroting Sociale Zaken
Op 28 en 29 november debatteert de Tweede Kamer over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). KBO-PCOB ziet in de begroting enkele goede zaken, zoals inzet op bescherming tegen werkloosheid en op het vastlopen in de loopbaan. Tegelijkertijd zijn er nog stappen nodig om voor alle senioren fatsoenlijke opleidingen, fatsoenlijke baankansen en een fatsoenlijk inkomen bereikbaar te maken.

Bij 45-plussers is het aandeel langdurig werklozen 58 procent, veel hoger dan bij andere groepen. Het herstel van de arbeidsmarkt gaat voor de groep boven de 45 jaar ook veel moeizamer.

Manon Vanderkaa: “We vragen de Tweede Kamer dan ook om bij de begrotingsbehandeling aandacht te vragen voor de dalende koopkracht van gepensioneerden en versteviging van de positie van individuele senioren bij de verbetering van hun loopbaanperspectief. Daarnaast pleiten wij voor het schrappen van de stijging van de leeftijdsgrenzen voor regelingen van inkomensondersteuning voor oudere werklozen (IOW en IOAW).”

Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer


terug naar overzicht