Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke zorg verbeteren

Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke zorg verbeteren

31-10 Centrale Raad van Beroep

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze maand, krijgt waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ huishoudelijke hulp toekennen. Burgers die recht hebben op huishoudelijke ondersteuning, moeten beter weten op waar zij aan toe zijn, is de strekking van de uitspraak.

KBO-PCOB vindt dit fantastisch nieuws voor veel thuiszorgcliënten. Eindelijk helderheid en een einde aan de onzekerheid. Cliënten zijn vaak ontevreden over de omschrijving in resultaten en bij ontevredenheid worden ze doorgestuurd van gemeente naar zorgaanbieder en weer terug. Wij krijgen hier veel ontevreden mensen over aan de telefoon. Wij verwachten dat het aantal processen hierover nu zal afnemen. Met deze uitspraak moeten gemeenten daadwerkelijk aan de slag.

Diverse media pikten het nieuws op, bijvoorbeeld het AD.

terug naar overzicht