Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB wil ondersteuning voor niet-digivaardige senior

KBO-PCOB wil ondersteuning voor niet-digivaardige senior

29-10 Keuze in dienstverlening

In de Tweede Kamer vindt 31 oktober een debat plaats over de digitale overheid. Voorafgaand hieraan heeft KBO-PCOB aan de Kamer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de minder digitaal vaardige burger. KBO-PCOB ziet graag dat de inzet van onze tabletcoaches deel uitmaakt van de aanpak voor digitale inclusie. Ook pleiten we voor het behoud van een keuze in dienstverlening: digitaal ůf op papier.

Digitaal zaken regelen bij de overheid via websites, apps en e-mail vraagt toegang tot internet en de benodigde apparatuur. Daarnaast vraagt het om vaardigheden. Het kabinet zet in op digitale inclusie, zodat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Daarom wil het kabinet mensen die moeite hebben met digitalisering helpen, onder andere via cursussen en ondersteuning. KBO-PCOB ziet graag dat de inzet van onze tabletcoaches onderdeel is van deze samenhangende aanpak voor digitale inclusie. De tabletcoaches van KBO-PCOB zijn getrainde, digivaardige senioren die digibete senioren wegwijs maken op de tabletcomputer.

Keuze in dienstverlening
KBO-PCOB pleit er tevens voor dat burgers het recht op dienstverlening naar keuze krijgen: digitaal of anderszins. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iemand die kiest voor digitale dienstverlening, te allen tijde mag terugvallen op papieren dienstverlening. Veranderende omstandigheden kunnen dit immers nodig maken. KBO-PCOB dringt aan op een vangnet voor wie niet (meer) digitaal vaardig is, om het recht op dienstverlening te waarborgen.

Ambities
KBO-PCOB ondersteunt de ambities van het kabinet: de dienstverlening met de overheid kan en moet persoonlijker, gebruiksvriendelijker en pro-actiever. Burgers krijgen het recht om aanvragen en officiŽle berichten ook digitaal aan de overheid te versturen. Tevens krijgen zij het recht op een digitale ontvangstbevestiging. Ook KBO-PCOB vindt deze maatregel voor veel burgers een positieve ontwikkeling. Maar voor wie hier niet aan kan meedoen, is een alternatief noodzakelijk.

Cijfers
De cijfers over het aantal digivaardige burgers lopen uiteen. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat ruim 75% van de online senioren in meerdere of mindere mate problemen verwacht in het gebruik van de computer en internet; nu en in de toekomst. Digitalisering is een serieus probleem voor naar schatting 2,4 miljoen burgers, onder wie senioren (met name 75-plussers), laaggeletterden en burgers in de laagste inkomenscategorieŽn. Zij zijn vaak direct afhankelijk van de overheid en hebben te maken met complexe wetgeving en procedures.

> Lees de volledige brief van KBO-PCOB over de digitale overheid

terug naar overzicht