Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
55plusser bereidt woning niet voor op oude dag

55plusser bereidt woning niet voor op oude dag

05-7 Lang zult u wonen

De meeste mensen houden er wel rekening mee dat zij langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen. 85% van de (toekomstige) ouderen zegt hier rekening mee te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van ‘Lang zult u wonen’. Het onderzoek is uitgevoerd onder 3311 Nederlanders van 55 jaar en ouder.

Toch bereidt 68% van de ondervraagden zich nog niet actief voor op het langer thuis blijven wonen. Men vindt zichzelf nog te jong om hierover na te denken of ‘we zien wel als het zover is’.
Maar niet iedereen wacht af. Een kwart van de deelnemers heeft al actie ondernomen. De woning is aangepast (12%), men is verhuisd naar een andere woning (5%) of men heeft informatie ingewonnen over te nemen maatregelen (5%).

Potentieel valgevaar
Het merendeel van de 55plussers denkt dat de woning voldoende leeftijdsbestendig is. Toch constateert het onderzoeksbureau veel potentieel gevaarlijke situaties.
Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen: “We horen tijdens huisbezoeken en informatiebijeenkomsten regelmatig mensen vertellen dat ze in bad klimmen om zich te douchen, dat ze op stoelen klauteren en op kousenvoeten gladde trappen op- en aflopen. Zo doen ze het al jaren en het is altijd goed gegaan, zeggen ze erbij. Maar we weten ook dat het helaas heel vaak mis gaat”, zegt Walters. “Jaarlijks belanden 96.000 mensen van 65 jaar en ouder op de spoedeisende hulp door een valongeval en de helft van die ongelukken gebeurt in en om het eigen huis. Meer dan 3000 mensen kwamen in 2016 door een valongeval om het leven. We vertellen dat niet om mensen bang te maken, maar om ze de noodzaak te laten zien om hun huis en gedrag aan te passen aan hun leeftijd.”

Verhuizen of verbouwen
Zo’n kwart van de Nederlanders van 55 jaar en ouder denkt na over het toekomstig wonen. Tot 70 jaar wordt er nog relatief veel verhuisd of aan het huis verbouwd. Maar bij het ouder worden, verdwijnen ook de plannen. Van uitstel komt dus in veel gevallen afstel als het gaat om levensloopbestendige maatregelen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat door hoge kosten en de stress van verbouwen of verhuizen vaak van de plannen wordt afgezien.

Maria Walters vindt het heel herkenbaar dat men zich te jong voelt om over de oude dag na te denken. “We hebben meegemaakt dat een tachtiger op een informatiemarkt met een rollator aan onze stand voorbij schuifelde en zei: daar ben ik nog lang niet aan toe.”
Bewustwording en voorlichting rondom levensbestendig wonen blijft belangrijk. Bij verbouwen of verhuizen zou men zich moeten afvragen of dit over 10 of 20 jaar nog praktisch is, of dat er voor andere plannen moet worden gekozen. Zo kan men zich voorbereiden op zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Meer informatie, broches etc. vindt op www.langzultuwonen.nl

Bron: Lang zult u wonen

terug naar overzicht