Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Bent u mantelzorger of ouderenadviseur?

Bent u mantelzorger of ouderenadviseur?

25-1 Vul de vragenlijst in

De zorg wordt meer lokaal bepaald. Dat vraagt veel van mantelzorgers en vrijwilligers. Bent u mantelzorger of ouderenadviseur? Dan vragen we u om een (eerste) vragenlijst in te vullen.

Met drie vragenlijsten in 3 jaar tijd wil de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk onderzoeken hoe bestuurlijke vrijwilligers zoals ouderenadviseurs omgaan met nieuwe bestuurlijke uitdagingen op lokaal niveau.

 

Slagkracht verbeteren
Dit onderzoek sluit aan bij het landelijke programma Vrijwillig Dichtbij, waar KBO-PCOB aan deelneemt. Vrijwillig Dichtbij wil de slagkracht van vrijwilligersorganisaties verbeteren. De Universiteit voor Humanistiek helpt ons bij het uitvoeren van het onderzoek. Komend voorjaar maken we de resultaten bekend.

 

Doe mee!
Dit is de eerste vragenlijst, die circa 15 minuten van uw tijd vraagt. Doordat veel verschillende vrijwilligersorganisaties deelnemen, kan het goed zijn dat sommige vragen of begrippen voor u niet van toepassing zijn. Toch verzoeken wij u alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Klik hier voor de vragenlijst

terug naar overzicht