Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Samen Ouder Worden

Samen Ouder Worden

13-8 4 proefprojecten

Het programma Samen Ouder Worden richt zich op (nieuwe) samenwerkingen die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Het programma is ontwikkeld door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), in samenwerking met landelijke vrijwilligersorganisaties waaronder KBO-PCOB.

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg- en welzijnsmedewerkers, en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Proefprojecten
KBO-PCOB onderzoekt in proefprojecten op vier verschillende plekken in Nederland (en er komt een vijfde bij) wat de behoefte lokaal is en wat er nodig is voor een optimale lokale samenwerking. Met de ervaringen die opgedaan worden in deze pilots, kunnen andere plaatsen en regio’s hun voordeel doen en ook zelf initiatieven ontwikkelen en samenwerkingsprojecten opzetten.

Andijk
Eén van de 4 proefprojecten vindt plaats in Andijk. KBO Andijk neemt, samen met een aantal andere plaatselijke organisaties, actief deel aan het project.

Door het gedeeltelijk afbreken van het verzorgingshuis in Andijk (gemeente Medemblik) verviel ook de sociaal-maatschappelijke ontmoetingsplek voor ouderen. Ook niet-bewoners kwamen voorheen naar het verzorgingshuis voor een praatje, een kopje koffie of een activiteit. Het verlies van die mogelijkheid was een groot gemis voor de ouderen van Andijk.

Een aantal plaatselijke organisaties heeft daarom besloten samen te kijken of er een nieuwe ontmoetingsplek voor ouderen in Andijk gecreëerd kon worden. Die plek is gevonden: het gebouw van de oude peuterspeelzaal aan de Sportlaan, een locatie waarvan het jongerencentrum in de weekenden ook gebruikmaakt. Doordeweeks, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden er vanaf augustus nu dus ook koffieochtenden voor ouderen plaats.
Ouderen uit heel Andijk hebben hier nu een centraal ontmoetingspunt: de Huiskamer Andijk, waar iedereen die dat wil terecht kan voor een gezellig praatje en een kopje koffie.

De huiskamer Andijk is tot stand gekomen door samenwerking van de verschillende lokale organisaties* en wordt door vrijwilligers gerund.

Wilt u meer informatie over Huiskamer Andijk, mail dan naar: saskia.vanveen@kbo-pcob.nl  

Lees meer over de vier proefprojecten in Andijk, Dronten, de Duin en Bollenstreek en Waalwijk: Vier proefprojecten Samen ouder worden

*) Organisaties: PCOB Andijk, KBO Andijk, Samenwerkende Ouderen Medemblik, de Zonnebloem, Dorpsraad Andijk, Dorpshuis Centrum, Kerken en gemeente Medemblik.

terug naar overzicht